Pentosin Motor oil specifications.

  Motor oil Specs << Pentosin

Pentosin Fanfaro DEISEL UHPD TRD 12 5W-40, 208L 10w-40, 5L


Pentosin Pento High Performance 5W-30, 5L


Pentosin Pento Special Performance F 5W-30, 1L


Pentosin Pento Super Performance III 5W-30, 1L


Pentosin Pento Super Performance III 5W-30, 5L