Eneos Motor oil specifications.

  Motor oil Specs << Eneos

Eneos Diesel CF-4 10w-30, 4L


Eneos Diesel CF-4 10W-30, 0,946L


Eneos Diesel CF-4 15W-40, 0,946L


Eneos Diesel CG-4 10w-40, 0,946L


Eneos Diesel CG-4 10w-40, 200L


Eneos Diesel CG-4 10w-40, 20L


Eneos Diesel CG-4 10w-40, 4L


Eneos Diesel CG-4 10w-40, 6L


Eneos Diesel CG-4 5W-30, 0,946L


Eneos Diesel CG-4 5W-30, 200L


Eneos Diesel CG-4 5W-30, 20L


Eneos Diesel CG-4 5W-30, 4L


Eneos Diesel CG-4 5W-30, 6L


Eneos Diesel CH-4 5w-40, 0,946L


Eneos Diesel CH-4 5w-40, 20L


Eneos Diesel CH-4 5w-40, 4L


Eneos Ecostage 0/20 0,94L 0w-20


Eneos Ecostage 100% Synt, SN 0/20 20L 0w-20


Eneos Ecostage 100% Synt, SN 0/20 4L 0w-20


Eneos Gasoline SL 10w-40, 0,946L


Eneos Gasoline SL 10w-40, 200L


Eneos Gasoline SL 10w-40, 20L


Eneos Gasoline SL 10w-40, 4L


Eneos Gasoline SL 5W-30, 0,946L


Eneos Gasoline SL 5W-30, 200L


Eneos Gasoline SL 5W-30, 20L


Eneos Gasoline SL 5W-30, 4L


Eneos Premium Ultra 100% Synt, SN 5/20 0,94L 5w-20


Eneos Premium Ultra 100% Synt, SN 5/20 20L 5w-20


Eneos Premium Ultra 100% Synt, SN 5/20 4L 5w-20


Eneos Super Gasoline Semi-Synthetic SAE 10W-40, 4L


Eneos Super Touring CI-4 10w-40, 0,946L


Eneos Super Touring CI-4 10w-40, 20L


Eneos Super Touring CI-4 10w-40, 4L


Eneos Turbo Diesel CG-4 10w-30, 200L


Eneos Turbo Diesel CG-4 10w-30, 4L


Eneos Turbo Diesel CG-4 10w-30, 6L


Eneos Turbo Diesel CG-4 15w-40, 200L


Eneos Turbo Diesel CG-4 15w-40, 4L


Eneos Turbo Diesel CG-4 15w-40, 6L


Eneos Turbo Diesel CG-4 5w-30, 0,946L


Eneos Turbo Diesel CG-4 10W-30, 0,946L


Eneos Turbo Diesel CG-4 10W-30, 20L


Eneos Turbo Diesel CG-4 15W-40, 0,946L


Eneos Turbo Diesel CG-4 15W-40, 20L


Eneos Turbo Gasoline SL 10w-40, 4L


Eneos Turbo Gasoline SL 10w-40, 200L


Eneos Turbo Gasoline SL 20w-50, 4L


Eneos Turbo Gasoline SL 20w-50, 200L


Eneos Turbo Gasoline SL 10W-40, 0,946L


Eneos Turbo Gasoline SL 20W-50, 0,946L


Eneos Turbo Gasoline SL 5W-30, 0,946L