Talbot Matra Rancho (1979 - 1984) 3 doors stationwagon: car specifications.

  Car Specs << Talbot << Talbot Matra Rancho

Talbot Matra Rancho Matra Rancho petrol, 59 kW (80 hp); 5600 rpm, 4 speed, manual
Talbot Matra Rancho Grand Raid petrol, 58 kW (78 hp); 5600 rpm, 4 speed, manual
Talbot Matra Rancho X petrol, 59 kW (80 hp); 5600 rpm, 4 speed, manual