Subaru Mini Jumbo (1988 - 1992) 3 doors hatchback: car specifications.

  Car Specs << Subaru << Subaru Mini Jumbo

Subaru Mini Jumbo 4 DL petrol, 31 kW (42 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Subaru Mini Jumbo 4 SDX petrol, 31 kW (42 hp); 6000 rpm, 5 speed, manual
Subaru Mini Jumbo DL petrol, 27 kW (37 hp); 6000 rpm, 4 speed, manual
Subaru Mini Jumbo SDX petrol, 27 kW (37 hp); 6000 rpm, 4 speed, manual